Tjänster

Vi utgår från huvudkonstruktörens underlag och anpassar sedan in underlaget från el-, vent- och vs-konsulter i de betongelement som vi ritar upp för de olika elementtillverkarna som vi samarbetar med.

Här presenteras några av de olika betongelementen i stommen som vi kan leverera ritningar till:

  • Plattbärlag
  • Skalvägg
  • Massivvägg
  • VI-vägg
  • Sandwichvägg
  • Balkonger, Loftgångar, D-plattor
  • Pelare
  • Balkar, slakarmerade
  • Socklar