Välkommen

Arosproj Byggkonsulter levererar sedan 2011 högkvalitativa tjänster inom prefabkonstruktion.

Med stort engagemang och noggrannhet utför vi såväl små som stora uppdrag inom projektering av prefabricerade betongelement. Detta genom vår breda kompetens och strävan att leverera handlingar med rätt kvalité i rätt tid till kundens belåtenhet.

Vår vision är att som en trygg aktör förse kunder och medborgare med sunda och hållbara bostäder och byggnader.

Vi arbetar aktivt för minskad miljöpåverkan genom att ständigt förbättra detaljer för minskade köldbryggor och även genom uppkopplade möten , delvis hemarbete, energieffektiv belysning, datorer och kringutrustning.

Vi är sedan 2021 certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001